Judith Oost 

Judith volgde een theateropleiding aan de Kleine Academie te Brussel en deed een aanvullende opleiding bij het Russische danstheatergezelschap Derevo. Ook studeerde zij gedurende een jaar cello aan het Conservatorium te Maastricht bij Alexander Petrasj. In 1998 was zij medeoprichter van Theater Compagnie Barrevoet, waar zij nog steeds als artistiek leider, theatermaker en docent aan verbonden is. De groep is gespecialiseerd in locatietheater en muziektheater.

Sinds enkele jaren geeft Judith haar cellostudie een vervolg d.m.v. cellolessen bij Ran Varon (hoofdvakdocent Conservatorium te Utrecht) en het deelnemen aan masterclasses. De muziektheoretische vakken rondde zij af aan de Schumann Akademie

Judith speelt concerten en muziektheaterprogramma’s in verschillende formaties (o.a. met Marijke Boon). Sinds 2018 vormt zij een vast duo met organist Simon Bouma. Samen verzorgen zij concerten en muzikale projecten met het doel het klinkend erfgoed op een vernieuwende manier onder de aandacht te brengen.